Din simulator täcks av 12 månaders garanti. Tillverkningsfel eller fel som upptäckts under den första garantiperioden täcks av Intelligent Ultrasounds garantivillkor. Efter denna period, om ett fel inträffar, är det troligt att support eller reparationer kommer att medföra en kostnad, såvida du inte har köpt en utökad supportplan för din simulator.

För att skydda mot detta har vi en rad simulatorstödplaner som kan köpas när som helst innan din ursprungliga garanti upphör att gälla.
Våra supportplaner kan köpas i perioder om 12 eller 24 månader för HeartWorks-, ScanTrainer- eller BodyWorks-simulatorer.

Show sidebar

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.