The most comprehensive POCUS simulator there is

BodyWorks 4.0

Realistic, safe and effective training in ultrasound-guided needling

NeedleTrainer

Säker, effektiv och ultrarealistisk träning för att sätta nålar med ultraljud.

NeedleTrainer

Den mest kompletta ultraljudsimulatorn för POKUS somfinns.

BodyWorks 4.0

Vårt erbjudande!

Vi gör Ultraljudsdiagnostik tillgänglig för alla

Vår vision är att förenkla samt göra lärandet inom ultraljudsdiagnostik tillgängligt för alla! -genom att leverera de bästa simulatorerns inom ultraljud från Intelligent Ultrasound i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island.

Våre simulatorer erbjuds nom alla medicinska fakultet där ultraljud används, från obstetrik och gynekologi till akutmedicin. 2023 kommer vi släppa vår första kliniska produkt för ultraljud inom nervblockader. Med hjälp av Artificiell Intelligens assisteras man och får hjälp för korrekt, målbaserad nålinsättning.

Inlärningsstrategin: -från klassrum till klinisk användning återspeglar vår övertygelse om att vi genom att stödja, vägleda och påskynda ultraljudskanningen med hjälp av simulatorer kan göra ultraljud mer tillgängligt för all sjukvårdspersonal.

Kvalitets-Ultraljudsimulator för POKUS. Transesofageal och transtoraktiskt ekokardiografi (TTE & TEE) inom pediatrisk och neonatal vård.
Ultraljudsimulator för Transesophageal and Trasthoraktisktekokardiografi
(TTE & TEE).

Ultraljudsimulatorer för Obstetrik och Gynekologi
Den bästa ultraljudsimulatorn för POKUS för kritisk och allmän sjukvård.
ANDRA ERBJUDANDEN

TJÄNSTER

Våra ultraljudsimulatorer måste upplevas. -Ring oss för en ”livedemo” över Internet eller så kommer vi till er klinik för en demonstration!

En djupgående analys av Heartworks ultraljudsimulator.

Vi representerar Intelligent UltraSound på den Nordiska marknaden.

BEHÖVS BEVIS?

Våra simulatorer används hos över 300 utbildare inom klinisk ultraljudsutbildning och det finns flera studioer som påvisat positiv effekt av våra ultraljudsimulatorer.

INKÖPSPROCESSEN

Inköps- och upphandlingsprocessen inom svensk sjukvård är ofta komplicerad och tar tid. Vi kan inköpsprocessen och är gärna med i offentliga upphandlingar där vi förser er med all nödvändig information.

SUPPORT OCH UNDERHÅLL

Våra simulatorer inom ultraljud är underhållsfria. Men tiderna förändras och så sker också med innehållet i våra simulatorer. För att hålla er uppdaterade, gå med i vårt serviceprogram!

LÄS VÅR

NYHETER